כרטיסי מנוי ומתנות: תנאי שימוש והגבלות

תקנון כרטיסי מנוי "Movie Card" של רשת בתי הקולנוע פלאנט:


בתי קולנוע תאטראות בע"מ (להלן: "רשת פלאנט" ו/או "הרשת"), מנפיקת כרטיס Movie card (להלן: "כרטיס המנוי" ו/או "הכרטיס") אותו ניתן לטעון בכרטיסי קולנוע לכל הסרטים הקיימים ברשת הנ"ל ולממש לפי התנאים המפורטים בתקנון זה.

כרטיס המנוי של הרשת הינו כרטיס מגנטי פיזי או לחילופין קוד ייחודי הניתן בעת הרכישה בקופות בתי הקולנוע, באתר האינטרנט, באפליקציה או דרך שירות הלקוחות.
ניתן לרכוש ו/ או לטעון מחדש את הכרטיס בקופות בתי הקולנוע של הרשת, באתר האינטרנט ובאפליקציה של הרשת.

מכירת המנויים הינה ללקוחות פרטיים בלבד.

ניתן לממש את כרטיסי הקולנוע שבמנוי באמצעות העברת הכרטיס המגנטי הפיזי בקופות הקולנוע ובעמדות האוטומטיות או באמצעות הקלדת קוד המנוי בעמוד הרכישה באתר האינטרנט ובאפליקציה של הרשת.

ניתן לרכוש כרטיס מנוי הטעון ב 6 כרטיסי קולנוע, כרטיס מנוי הטעון ב 8 כרטיסי קולנוע או כרטיס מנוי הטעון ב 10 כרטיסי קולנוע, לפי הפירוט הבא:


מנוי  6 סרטים - במחיר 228 ₪.
הכרטיס כולל אפשרות להזמנה מראש באתר ובאפליקציה. בכרטיס מנוי זה ניתן לממש עד 2 כרטיסים לסרט ביום. 

מנוי משפחתי 8 סרטים במחיר 296 ₪.
הכרטיס כולל אפשרות להזמנה מראש באתר ובאפליקציה. בכרטיס מנוי זה ניתן לממש עד 5 כרטיסים לסרט ביום.

מנוי 10 סרטים במחיר 360 ₪.
הכרטיס כולל אפשרות להזמנה מראש באתר ובאפליקציה. בכרטיס מנוי זה ניתן לממש עד 4 כרטיסים לסרט ביום.

מחיר כרטיס המנוי נקבע על פי סוג חבילת המנוי ולא לפי מחיר כרטיס קולנוע רגיל ברשת.


ניתן לממש את כרטיסי המנוי בכל ימות השבוע ברשת פלאנט. ניתן לממש את המנוי גם ברשת רב חן (שימו לב כי לא ניתן לממש מנויים של רשת רב חן ברשת פלאנט).

הכרטיס תקף לסרטי דו מימד באולמות רגילים בלבד. ניתן לשדרג לסרטי תלת מימד, 4DX, IMAX ו- ScreenX בתוספת תשלום, במעמד הזמנת הסרט, על פי המחירון הבא (למעט ראשון לציון):

 

סוג הסרט

תוספת תשלום לכרטיס

תוספת תשלום למשקפיים

3D

2.5 ₪

4 ₪

4DX: 2D

15.5 ₪

-

4DX: 3D

19.5 ₪

4 ₪

IMAX: 2D

2.5 ₪

-

IMAX: 3D

7.5 ₪

5 ₪

ScreenX

5.5 ₪ -


  

 

 

 

 

 


 

מחירון ראשון לציון:

סוג הסרט

תוספת תשלום לכרטיס

תוספת תשלום למשקפיים

3D

2.5 ₪

4 ₪

4DX: 2D

17.5 ₪

-

4DX: 3D

21.5 ₪

4 ₪

IMAX: 2D

5 ₪

-

IMAX: 3D

10 ₪

5 ₪

ScreenX

7.5 ₪ -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

שימוש במשקפי תלת מימד:

לאחר צפייה בסרט, במקום לזרוק את משקפי תלת המימד שרכשתם, תוכלו לשמור אותם ולחזור עימם בפעם הבאה שתגיעו לרשת פלאנט, לצפות בסרט תלת מימד ובכך לחסוך תשלום נוסף עבור משקפיים.

שימו לב: במידה ועדשות משקפי תלת המימד שברשותכם שרוטות או דהויות, הנאתכם מאפקט תלת המימד עשויה להיפגע. במקרים אלו, אנו ממליצים לקנות זוג חדש עם הגעתכם לקולנוע (עלות משקפי תלת מימד ברשת הינה 4 ₪).

בדקו את משקפי תלת המימד שברשותכם מיד עם רכישתם. לאחר שמשקפי תלת המימד היו בשימוש ו/או הוצאו מהקולנוע, הרשת לא תהיה אחראית לתקינותם.

משקפי תלת המימד אינם יכולים לשמש בבתי קולנוע שאינם משתמשים באותו ציוד תלת מימד הקיים בבית הקולנוע שבו רכשתם את משקפי תלת המימד.

תנאים נוספים:

במקרה ומחזיק הכרטיס ביצע רכישה בעזרת כרטיס המנוי ולא אסף את כרטיסי הקולנוע או לא השתמש בהם, דינם של אותם כרטיסי קולנוע ככרטיסי קולנוע שמומשו ומחזיק כרטיס המתנה לא יהיה זכאי במקרה כזה לזיכוי בכרטיסי קולנוע חליפיים או להחזר כספי.

רשתות פלאנט ורב חן יכבדו את כרטיסי המנוי לפי מספר הסרטים הטעונים בו ועד ארבעה סרטים ביום לכרטיס מנוי של 10 סרטים, עד חמישה סרטים ביום לכרטיס מנוי של 8 סרטים ועד שני סרטים ביום לכרטיס של 6 סרטים. הגבלה זו חלה גם לגבי הזמנות באינטרנט.

תוקפו של כרטיס המנוי הוא לשנה. לאחר מועד זה, יוכל מחזיק הכרטיס להטעינו בחבילה נוספת ובכך להאריך את תוקף כל הסרטים הטעונים בכרטיס לשנה נוספת. לא יינתן זיכוי בכרטיסי קולנוע או החזר כספי בשל יתרת סרטים שלא נוצלה.

בטעינה נוספת של כרטיס בשימוש, תנאי הכרטיס יהיו התנאים של הטעינה הראשונית. רק לאחר סיום היתרה מהטעינה הראשונית, יחולו תנאי הטעינה הנוספת.

כרטיס המנוי אינו ניתן להמרה במוצר אחר. מחזיק הכרטיס שאיבד אותו, או אם הכרטיס הושחת או נגנב, לא יפוצה ודין אבדן או גניבת הכרטיס, כדין אבדן מזומנים.

כרטיס פגום או מזויף לא יכובד.

בכל עת ניתן לברר את היתרה שנותרה בכרטיס, באתר האינטרנט בכתובת: www.planetcinema.co.il.

רשת פלאנט רשאית בכל עת להפסיק את הפצת כרטיסי המנוי. הודעה על כך תופיע בשילוט בבתי הקולנוע. כמו כן הרשת רשאית להוסיף בתי קולנוע חדשים השייכים לרשת כמו גם לגרוע בתי קולנוע שייסגרו לאחר רכישת המנוי, וללא הודעה מראש.
במקרה של סגירת קולנוע השייך לרשת, לא יינתן זיכוי או החזר כספי.

במקרה של מחלוקת לגבי היתרה בכרטיס, הנתון הקובע יהיה זה השמור במערכת הממוחשבת של החברה.

כל תלונה שיש למחזיק הכרטיס ו/או למי שרכש אותו לגבי: טיב המוצר, אי אספקתו או אספקתו באיחור, מחיר המוצר ואיכותו או כל עניין אחר, על הלקוח להפנות לבתי קולנוע תיאטראות בע"מ בטלפון 9526234 - 09 או במייל [email protected]

תקנון זה הינו בגדר הסכם מחייב בין מחזיק כרטיס המנוי ו/או מי שרכש אותו ובין בתי קולנוע תיאטראות בע"מ.

ניתן לעיין בתקנון באתר האינטרנט www.planetcinema.co.il ובמשרדי תאטראות ישראל, ברח' מדינת היהודים 91 הרצליה פיתוח.

סמכות השיפוט הייחודית לבירור כל תביעה בין מי שמחזיק בכרטיס ו/או מי שרכש אותו ובין בתי קולנוע תיאטראות בע"מ מוקנית לביהמ"ש המוסמך בתל אביב יפו.


תקנון כרטיסי מתנה של רשת בתי הקולנוע פלאנט:


בתי קולנוע תאטראות בע"מ (להלן: "רשת פלאנט" ו/או "הרשת"), המנפיקה כרטיסי מתנה (להלן: "כרטיס מתנה" ו/או "הכרטיס") המקנים כניסה זוגית לסרט ברשת לפי התנאים המפורטים בתקנון זה.


כרטיסי המתנה של הרשת הינם כרטיס מגנטי פיזי או לחילופין קוד ייחודי הניתן בעת הרכישה בקופות בתי הקולנוע, באתר האינטרנט, באפליקציה או דרך שירות הלקוחות.

ניתן לרכוש ו/ או לטעון מחדש את הכרטיס בקופות בתי הקולנוע של הרשת, באתר האינטרנט ובאפליקציה של הרשת .

ניתן לממש את כרטיסי הקולנוע שבכרטיס המתנה באמצעות העברת הכרטיס המגנטי הפיזי בקופות הקולנוע ובעמדות האוטומטיות או באמצעות הקלדת קוד המנוי בעמוד הרכישה באתר האינטרנט ובאפליקציה של הרשת.

ניתן לרכוש כרטיס מתנה זוגי רגיל (לסרטי דו מימד באולמות רגילים) או כרטיס מתנה זוגי לאולמות ה- VIP.

שווי כרטיס המתנה נקבע על פי סוג החבילה ולא לפי מחיר כרטיס קולנוע רגיל ברשת- לפי הפירוט הבא:

כרטיס מתנה זוגי לסרט – במחיר של 94 ₪.
הזמנת כרטיסים מראש באתר האינטרנט או באפליקציה כלולה במחיר הכרטיס.
מחיר כרטיס המתנה גבוה ממחיר זוג כרטיסים בקופת הקולנוע (85 ש"ח), שכן הוא מאפשר הזמנת כרטיסים מראש באתר ובאפליקציה בזמן ובמועד הנוח למקבל המתנה.

למען הסר ספק, לא יינתן החזר כספי או זיכוי אם מקבל המתנה החליט לממש את הכרטיס בקופות בתי הקולנוע ולא בהזמנה מראש באתר או באפליקציה.

ניתן לממש את כרטיסי המנוי בכל ימות השבוע ברשת פלאנט. ניתן לממש את כרטיס המתנה גם ברשת רב חן. תוקף כרטיס המתנה הינו שנתיים מיום הרכישה. לא ניתן לממש את כרטיס המתנה באירועים מיוחדים.

כרטיס המתנה תקף לסרטי דו מימד באולמות רגילים בלבד. ניתן לשדרג לסרטי תלת מימד, 4DX, IMAX ו-ScreenX בתוספת תשלום, במעמד הזמנת הסרט, על פי המחירון (למעט ראשון לציון):

סוג הסרט

תוספת תשלום לכרטיס

תוספת תשלום למשקפיים

3D

2.5 ₪

4 ₪

4DX: 2D

15.5 ₪

-

4DX: 3D

19.5 ₪

4 ₪

IMAX: 2D

2.5 ₪

-

IMAX: 3D

7.5 ₪

5 ₪

ScreenX

5.5 ₪ -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

מחירון ראשון לציון:

סוג הסרט

תוספת תשלום לכרטיס

תוספת תשלום למשקפיים

3D

2.5 ₪

4 ₪

4DX: 2D

17.5 ₪

-

4DX: 3D

21.5 ₪

4 ₪

IMAX: 2D

5 ₪

-

IMAX: 3D

10 ₪

5 ₪

ScreenX

7.5 ₪ -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

כרטיס מתנה זוגי לכל מתחמי ה- VIP ברשת פלאנט

עלות הכרטיס 306 ₪.

הזמנת כרטיסים מראש באתר האינטרנט או באפליקציה כלולה במחיר הכרטיס.

מחיר כרטיס המתנה גבוה ממחיר זוג כרטיסים בקופה (298 ₪) שכן הוא מאפשר הזמנת כרטיסים מראש באתר ובאפליקציה בזמן ובמועד הנוח למקבל המתנה.

למען הסר ספק, לא יינתן החזר או זיכוי באם מקבל המתנה החליט לממש את הכרטיס בקופות בתי הקולנוע ולא בהזמנה מראש באתר או באפליקציה.

כרטיס מתנה VIP זוגי תקף לסרטי דו מימד ותלת מימד.לא ניתן לממש את הכרטיס באירועים מיוחדים. תוקף כרטיס המתנה הינו שנתיים מיום הרכישה.

ניתן לממש את כרטיס המתנה בכל ימות השבוע בכל מתחמי ה-VIP של פלאנט.

שימו לב כי כרטיס המתנה למתחמי ה-VIP בחיפה, באר שבע וזכרון יעקב נמכר במחיר מוזל של 286 ₪ ומימוש של כרטיס זה במתחם פלאנט ראשל"צ הינו בתוספת של 18 ₪ בעת הזמנת הכרטיסים לסרט.

הכניסה למתחם ה- VIP בליווי הורה מלווה לכל לקוח מתחת לגיל 18.

 

כרטיס מתנה זוגי למתחם ה-VIP בפלאנט חיפה, באר שבע וזכרון יעקב

עלות הכרטיס 286 ₪.

הזמנת כרטיסים מראש באתר האינטרנט או באפליקציה כלולה במחיר הכרטיס.

מחיר כרטיס המתנה גבוה ממחיר זוג כרטיסים בקופה (278 ₪), שכן הוא מאפשר הזמנת כרטיסים מראש באתר ובאפליקציה בזמן ובמועד הנוח למקבל המתנה.

למען הסר ספק, לא יינתן החזר כספי או זיכוי אם מקבל המתנה החליט לממש את הכרטיס בקופות בתי הקולנוע ולא בהזמנה מראש באתר או באפליקציה.

לא ניתן לממש את הכרטיס באירועים מיוחדים. תוקף כרטיס המתנה הינו שנתיים מיום הרכישה.
ניתן לממש את כרטיס המתנה בכל ימות השבוע במתחמי ה-VIP בפלאנט חיפה, באר שבע וזכרון יעקב בלבד. מימוש כרטיס המתנה בפלאנט ראשל"צ כרוך בתוספת תשלום של 18 ₪ בעת הזמנת הכרטיסים לסרט.

הכניסה למתחם ה-VIP בליווי הורה מלווה לכל לקוח מתחת לגיל 18.

 

שימוש במשקפי תלת מימד:

לאחר צפייה בסרט, במקום לזרוק את משקפי תלת המימד שרכשתם, תוכלו לשמור אותם ולחזור עימם בפעם הבאה שתגיעו לרשת פלאנט, לצפות בסרט תלת מימד ובכך לחסוך תשלום נוסף עבור המשקפיים.

שימו לב: במידה ועדשות משקפי תלת המימד שברשותכם שרוטות או דהויות, הנאתכם מאפקט תלת המימד עשויה להיפגע. במקרים אלו, אנו ממליצים לקנות זוג חדש עם הגעתכם לקולנוע (עלות משקפי תלת מימד ברשת הינה 4 ₪).

בדקו את משקפי תלת המימד שברשותכם מיד עם רכישתם. לאחר שמשקפי תלת המימד היו בשימוש ו/או הוצאו מהקולנוע, הרשת לא תהיה אחראית לתקינותם.

משקפי תלת המימד  אינם יכולים  לשמש בבתי קולנוע שאינם משתמשים באותו ציוד תלת מימד הקיים בבית הקולנוע שבו רכשתם את משקפי תלת המימד.

 

תנאים נוספים:

במקרה שמחזיק הכרטיס ביצע רכישה בעזרת כרטיס המתנה ולא אסף כרטיסי הקולנוע או לא השתמש בהם, דינם של אותם כרטיסי קולנוע ככרטיסי קולנוע שמומשו ומחזיק כרטיס המתנה לא יהיה זכאי במקרה כזה לזיכוי בכרטיסי קולנוע חליפיים או להחזר כספי.

תוקפם של כרטיסי המתנה הוא לשנתיים. לא יינתן זיכוי בכרטיסי קולנוע או החזר כספי בשל יתרת כרטיסים שלא נוצלה.

כרטיסי המתנה אינם ניתנים להמרה במוצר אחר. מחזיק הכרטיס שאיבד אותו, או אם הכרטיס הושחת או נגנב, לא יפוצה ודין אבדן או גניבת הכרטיס, כדין אבדן מזומנים.

כרטיס פגום או מזויף לא יכובד.

 

תנאי כרטיסי המתנה המפורטים בתקנון זה  מתייחסים ללקוחות פרטיים בלבד.

רשת פלאנט רשאית בכל עת להפסיק את הפצת כרטיסי המתנה. הודעה על כך תופיע בשילוט בבתי הקולנוע. כמו כן הרשת רשאית להוסיף בתי קולנוע חדשים השייכים לרשת כמו גם לגרוע בתי קולנוע שייסגרו לאחר רכישת המנוי, וללא הודעה מראש.

במקרה של סגירת קולנוע השייך לרשת, לא יינתן פיצוי או החזר כספי.
במקרה של מחלוקת לגבי היתרה בכרטיס, הנתון הקובע יהיה זה השמור במערכת הממוחשבת של הרשת.

כל תלונה שיש למחזיק הכרטיס ו/או למי שרכש אותו לגבי: טיב המוצר, אי אספקתו או אספקתו באיחור, מחיר המוצר ואיכותו או עניין אחר, עליו להפנות  לבתי קולנוע תיאטראות בע"מ בטלפון 9526234 - 09 או במייל [email protected]

תקנון זה הינו בגדר הסכם מחייב בין מחזיק כרטיס המתנה ו/או מי שרכש אותו ובין בתי קולנוע תיאטראות בע"מ.

ניתן לעיין בתקנון באתר האינטרנט www.planetcinema.co.il ובמשרדי תאטראות ישראל, ברח' מדינת היהודים 91 הרצליה פיתוח.

סמכות השיפוט הייחודית לבירור כל תביעה בין מי שמחזיק בכרטיס ו/או מי שרכש אותו ובין בתי קולנוע תיאטראות בע"מ מוקנית לביהמ"ש המוסמך בתל אביב יפו.